S včasnou detekcí kůrovce pomůže nová aplikace a bezpilotní letouny

Kůrovec

Lesní hospodáři mohou k boji s kůrovcem použít novou aplikaci, která pomocí snímků z bezpilotních letounů včas rozpozná napadené stromy. Aplikace šetří čas, který by musel být věnován prohlídce jednotlivých stromů.

Kůrovcová kalamita je společně se suchem největších hrozbou pro české lesy. Nejefektivnějším způsobem, jak její průběh zmírnit, je včasná a selektivní těžba kůrovcem napadených stromů.
 
Zkušení lesníci poznají strom napadený kůrovcem poměrně brzy, včasnou detekci však může ještě urychlit aplikace "Brouk" (v angličtině "Beetle"), která byla vyvinuta v rámci projektu Kůrovec na České zemědělské univerzitě. Aplikace pracuje s obrazovými daty získanými z kamer dronů či jiných bezpilotních letounů, které snímají lesní porost ze vzduchu.

Využívá se konkrétně tzv. spektroskopie, což v praxi znamená, že strom napadený kůrovcem změní spektrální příznaky, které nejsou lidským okem viditelné jako je např. infračervená barva. Další sledovanou hodnotou může být také nepatrně zvýšená teplota stromu. Díky těmto indikátorům kamera rozpozná nemocný strom dříve než člověk. Uživatel snímky získané z dronů nahraje do aplikace, která v rámci několika minut získaná data vyhodnotí a barevně označí napadané stromy. Lesním hospodářům tedy ušetří čas, který by jinak museli strávit prohlídkou jednotlivých stromů, a díky přesné a včasné detekci umožní zacílit konkrétní stromy a vyhnout se tak plošnému kácení.
 
Ve spojení s drony najde aplikace využití zejména u majitelů menších lesů v řádu desítek hektarů. Na větších pozemcích je potřeba využít větší bezpilotní letoun s citlivější kamerou. Více o projektu naleznete na stránkách ČZU, kde je ke stažení i metodika k aplikaci certifikovaná Ministerstvem zemědělství v ČR. Aplikačním garantem projektu je Správa Krkonošského národního parku a komerčním partnerem projektu je společnost HSI s.r.o.


Klíčová slova: lesnictví, kůrovec, aplikace, dron, monitoring.


Související odkazy:

https://kurovec.czu.cz/cs/
https://kurovec.czu.cz/cs/r-14838-ke-stazeni
https://kurovec.czu.cz/cache/article-data/kurovec/obecne/soubory/2019_InGIS_Aplikace_Brouk.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2850470-specialni-dron-umi-odhalit-kurovce-drive-nez-lesnici-aplikace-ma-zacit-slouzit-ještě
https://www.zemedelec.cz/stromy-napadene-kurovce-na-dalku-rozpozna-novy-program/