Vodní postřik chrání kvetoucí ovocné stromy před jarními mrazíky

Zmrzlý květ

Na ochranu kvetoucích sadů před mrazy lze využít některou z 11 pasivních nebo 13 aktivních metod včetně postřiku vodou. Příklad využití postřikovacích systémů na 10 ha jabloňových sadů dokládá možnost víceúčelového využití postřikovačů.

Ovocnářství je odvětví, na které také dopadají změny klimatu. V jarních měsících předčasně vykvetlé stromy jsou zvláště citlivé na nenadálý mráz. Navzdory globálnímu oteplování se tak riziko poškození mrazem ve vegetačním období zvyšuje. 

Přes širokou škálu dostupných metod zemědělci v Evropě čelí vážným problémům způsobených mrazem. Metody ochrany proti mrazu, které v současné době používají pěstitelé ovoce, jsou v zásadě stejné, jaké byly používány v posledních desetiletích 20. století. Některé relativně nové systémy či materiály však nebyly dosud plně testovány a pěstitelé ovoce je obecně nepřijímají.
 
Jedna z fokusních skupin EIP-AGRI, jejímiž členy byly také zástupci za ČR, se zaměřila na ochranu produkce ovoce proti mrazu. Výsledkem bylo vydání závěrečné zprávy, která v příloze C shrnuje osvědčené postupy, faktory úspěchu i faktory selhání, včetně ekonomických aspektů pro vybraných 11 pasivních a 13 aktivních metod ochrany před mrazem. Další doplňující informace k ochraně produkce ovoce před mrazen obsahuje publikovaný Přehled informací. 

Zkušenosti polského pěstitele ovoce s vodním postřikem popsané v Inspirativních nápadech jsou dobrým příkladem úspěšného použití jedné z metod. V oblasti Grójec používá sadař Piotr Domasiewicz postřikovací systémy jako ochranu před mrazem na 10 ha jabloňových sadů nejvíce náchylných na poškození nízkými teplotami. Systém se ukázal jako vysoce účinný a ekonomicky velmi úspěšný oproti ostatním použitým metodám. Postřikovače jsou víceúčelové a lze je také použít pro zavlažování nebo hnojení.
 


Související odkazy:

Závěrečná zpráva včetně přílohy C s osvědčenými postupy ochrany ovoce proti mrazu (v anglickém jazyce)

Inspirativní nápad použití vodního postřiku (v anglickém jazyce)

Inspirativní nápad použití vodního postřiku (google překlad do českého jazyka)