Výzkumníci zkouší nové látky a technologie pro revitalizaci suché půdy

Zaorávání do půdy

Možnosti využití lignitu a hydroabsorpčních látek k pěstování rostlin v suchem poškozených oblastech testovali vědci na vysušených polích jižní Moravy. Novou metodu by mohli využít kromě zemědělců také zahradníci při zakládání travních porostů.

Klimatická změna a jí způsobené extrémní sucho jsou největším problémem českého zemědělství. Jelikož suchá období budou v budoucnu přibývat, zaměřují se výzkumníci na to, jakým způsobem je možné již poškozenou půdu regenerovat. 

Příkladem může být i národní projekt v rámci programu Epsilon, TAČR, "Revitalizace zemědělské půdy v České republice ohrožené suchem", jehož cílem je vyzkoušet nové pomocné půdní látky a perspektivní technologie, které by pomohly s revitalizací půd v suchých oblastech.
 
Výzkum je prováděn v oblasti Hodonín-Pávov, která se vyznačuje teplým a suchým podnebím a výskytem písčitých a suchem degradovaných půd. Ke zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy zde výzkumníci testují aplikaci vysoce kvalitního lignitu v kombinaci s hydroabsorbentem. Lignit je mladé hnědé uhlí, které není příliš vhodné ke spalování, je však výborným zdrojem organické hmoty pro půdu, a to zejména díky svým absorpčním schopnostem a vysokému obsahu humusových látek. 

V rámci výzkumu jsou pak do takto ošetřené půdy zasévána semena různých druhů trav a jetelovin, na kterých se testuje další nová technologie. Tou je obalování semen směsí hydroabsorbentů a dalších pomocných látek. Takto vzniklý hydrogel na sebe dokáže vázat vodu, postupně ji uvolňuje, a tak chrání kořenový systém. Výsledky projektu ukazují, že aplikované látky mají pozitivní vliv na vzcházivost semen a také na následný vývoj vegetace. Dá se předpokládat, že tyto nové metody by  mohli v praxi aplikovat nejenom zemědělci, ale například i zahradníci při zakládání travních porostů apod.
 


Klíčová slova: sucho, půda, revitalizace, lignit.


Informace k projektu a možnostem zakládání travních porostů na suchem ohrožených půdách

       → Více informací

Článek Lignit v půdě může pomoci v boji se suchem. Vědci ho testují na vysušených polích na jihu Moravy

Video Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem