Živé laboratoře jako nový způsob spolupráce a přenosu znalostí

Laboratoř

Zemědělské živé laboratoře zapojují vhodné aktéry z různých prostředí do procesu řešení zvoleného problému, který současné zemědělství trápí. Dočasný tým zainteresovaných účastníků od zemědělců až po vědce řeší vybraný skutečný problém.

Jedním z nových přístupů spolupráce jsou tzv. živé laboratoře (překlad z anglického originálu Living Labs), které nastavují způsob spolupráce mezi různými aktéry zapojenými do zemědělské produkce. Obvykle zemědělci identifikují problém ze své zemědělské praxe. K problému vznikne živá laboratoř, která funguje tak dlouho, až dojde ke shodě na společném řešení zúčastněných stran. To je následně v praxi otestováno zemědělci. Dochází tedy k přímému přenosu informací a zpětné vazby. Další výhodou živých laboratoří je i jejich specializovanost, vznikají za účelem řešení konkrétního problému v konkrétní oblasti.  

V České republice se tento pojem začíná pozvolna objevovat. Vznik takovéto laboratoře v Úhlavě je součástí projektu LIVERUR. 

Známé jsou příklady fungujících živých laboratoří z Lotyšska či Rumunska, kde vznikly v rámci evropského projektu AgriLink. V případě lotyšské živé laboratoře vzniká webová poradenská platforma shromažďující poradenské materiály pro pracovníky v rostlinné výrobě. Platforma vzniká ve spolupráci zemědělců, kteří identifikují problematické oblasti, a poradců, kteří sdílí své zkušenosti s využitím těchto zdrojů. Rumunská živá laboratoř cílí na malé zemědělce, kteří nemají dostatečné znalosti finanční legislativy a také marketingu, což je v tržním prostředí znevýhodňuje. Cílem spojení širokého spektra aktérů je v tomto případě nejenom posílit znalosti zemědělců pomocí nových školeních a materiálů, ale také je všeobecně naučit novým způsobům komunikace, což připravuje půdu pro další budoucí spolupráci.

Z důvodů historického vývoje přinášela spolupráce více aktérů v zemědělství mnohá rizika. Dnes jsou však nároky na zemědělce tak vysoké, že spolupráce mezi různými stranami, tj. zemědělci, poradci, vědci, podnikateli, státní správou atd. je nevyhnutelná. 
 


Související odkazy:

Webová stránka projektu LIVERUR (v anglickém jazyce)

Webová stránka projektu LIVERUR (google překlad v českém jazyce)

Webová stránka projektu AgriLink věnovaná Živým laboratořím (v anglickém jazyce)

Webová stránka projektu AgriLink věnovaná Živým laboratořím (google překlad v českém jazyce)