Akreditovaný vzdělávací kurz Základy zahradnictví

Zahradnická fakulta MENDELU , Lednice na Moravě
Tématické zahrady , učitelka s posluchači v altánku

Cílem kurzu je předat teoretické i praktické zkušenosti ze zahradnického oboru. V teoretické části se účastníci dozví vše o principech zahradnictví, včetně seznámení jedovatých rostlin a užitečných živočichů. V praktické části se účastníci seznámí a naučí různé praktiky a techniky pěstování rostlin, jejich ošetřování a možnosti dalšího využití. Dále se seznámí se základními floristickými postupy a naučí se poznávat užitečné zahradní živočichy.

Kurz je určen pro všechny pedagogy a další zájemce, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti zahradnické činnosti.                                                                                                                                                                   

Protože se jedná o akreditovaný kurz MŠMT, zde je definice účastníka kurzu:   
a) učitel
b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
c) vychovatel
d) speciální pedagog
e) psycholog
f) pedagog volného času
g) asistent pedagoga
h) trenér
i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně
j) vedoucí pedagogický pracovník

 

Kurz se bude konat ve 3 blocích: 4. – 7. 7. 2022; 8. – 11. 8. 2022 a 5. – 8. 9. 2022
Maximální počet účastníků je 15.

Přihlásit se je možné do 31. května 2022.

 

Podrobné informace naleznete ve zde přiloženém letáku 

 

Přihláška ke stažení: https://zf.mendelu.cz/wcd/web-zf/soubory/2022/prihlaska_zaklady-zahradnictvi.doc