Aktuální problematika v ochraně rostlin 2022

Platforma MS Teams
listy  rostliny

Webinář pro odborné školitele vzdělávacích subjektů pověřených Ministerstvem zemědělství ke konání kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a odborné pedagogy středních odborných škol se zemědělským zaměřením.

Cílem webináře je seznámit odborné školitele a učitele odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským zaměřením s aktuální problematikou v ochraně rostlin.

 

Kurz začíná v 9:00 hod.

Pokyny a informace ke kurzu:

- Účast na webináři je bezplatná. 
- Webinář je určen odborným školitelům a učitelům odborných předmětů na středních odborných    školách se zemědělským zaměřením. 
- Přihlašujte se prostřednictvím přihlašovací aplikace níže.

Informace a manuál ke spuštění webináře obdržíte den před jeho konáním na e-mail zadaný v přihlášce.

Program webináře:

Pozvánku a  organizační pokyny naleznete zde

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.