Kurz Posilování pedagogických kompetencí lektorů 2024

Distanční forma
Dovednosti

Termín konání - začátek kurzu - 8. dubna je pouze orientační - bude upřesněno po registraci na kurz.


Cílem kurzu je proškolení garantů žadatelů o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020).

Kurz bude realizován distanční formou - bližší informace vám sdělíme po registraci na kurz.

Přihlásit se je možné pomocí níže uvedeného registračního formuláře do 8. dubna 2024.

V rámci distančního studia budou probírány tyto oblasti:

  • Kompetence manažera ve vzdělávání
  • Cíle vzdělávacích akcí
  • Charakteristika dospělého v procesu učení
  • Analýza vzdělávacích potřeb cílových skupin
  • Způsob komunikace s dospělými v procesu učení
  • Pohled na vzdělávací akci z pozice lektora, práce s lektory
  • Znalosti získané v průběhu distančního studia budou ověřeny online testem.

Pro bližší informace volejte na tel. číslo  222 000 432 nebo pište: harvanova.michaela@uzei.cz.

Vyplněním registrace souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem pozvání na další odborné webináře pořádané ÚZEI.