Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z PRV

online - MS Teams
Les

Datum: 7.12.2021

Čas: 9:00 - 12:00 

Návod pro připojení přes MS Teams.

Online webinář s cílem seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také z Programu rozvoje venkova.

Tento webinář je vhodný pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další širokou odbornou veřejnost.

Program:

  • Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
  • Příspěvky na hospodaření v lesích, příspěvky na myslivecké hospodaření – novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
  • Nová podpora Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu
  • Ostatní národní podpory – PGRLF a. s., ochrana genofondu ad.

Zde je pozvánka.

Zpráva o stavu

Sorry…This form is closed to new submissions.