Přírodě blízké hospodaření v lesích

online MS Teams
les

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU webinář s názvem Přírodě blízké hospodaření.

Webinář je určen studentům a učitelům středních lesnických škol a koná se dne 6. prosince 2022 od 9:30 do 11:00 hodin online prostřednictvím MS Teams.

Program: 
9:30 – 9:40 Video o přírodě blízkém způsobu hospodaření
9:40 – 10:50 Přírodě blízké hospodaření a možnosti adaptace lesů na globální klimatickou změnu
10:50 – 11:00 Diskuse

Přednášející: 
Doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. – Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita

Registrujte se prosím prostřednictvím formuláře níže do 4.12.2022.

Další informace naleznete v pozvánce.
 

Souhlasím s podmínkami