Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

Aula VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507
půda

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. pořádá dne 6.12.20200 od 9:00 do 14:30 seminář s názvem Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2021-22 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech. 

Odborný seminář bude zaměřen na zhodnocení agrotechnických opatření v ročníku 2021-22 a jejich vliv na kvalitu půdy, dosažené výnosy a kvalitu produkce pěstovaných plodin. Na semináři bude diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách. Pozornost bude mimo jiné zaměřena také na opodstatnění vytyčení červených protierozních vrstev v LPIS od r. 2024, což může vyvolat značné problémy pro farmáře.
Budou prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě.

Program, organizační pokyny a přihlášení