9. výzva k příjmu žádostí v rámci opatření M01 Předávání znalostí a informační akce

vzdělávání

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství zahájil 30. dubna 2021 9. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů a doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce) Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Akreditace je prováděna v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu MZe. 

Příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů bude ukončen 31. května 2021, příjem žádostí o doplnění seznamu lektorů probíhá průběžně.

Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů

Další informace naleznete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi… 


Zdroj: Ministerstvo zemědělství - www.eagri.cz