Analýza triazinů a jejich metabolitů v zemědělské půdě

traktor, postřik, pole

Certifikovaná metodika se zabývá ultracitlivou analýzou triazinů a jejich metabolitů v zemědělské půdě pomocí metody UHPLC-MS/MS. Metodika zahrnuje optimalizovaný metodický přístup pro analýzu triazinových pesticidů a jejich metabolitů ve vzorcích zemědělských půd.

Metodika poskytuje standardní postup pro odběr vzorků půdy a následnou analýzu přítomných pesticidů triazinového typu a jejich metabolitů pomocí nejmodernější techniky, tj. ultravysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s vysokorozlišovacím tandemovým hmotnostním spektrometrem UHPLC-MS/MS. Metoda byla použita k analýze širokého spektra pesticidů triazinového typu v archivních i nových vzorcích půd z Česko-Bavorského pohraničí.

Předností této metodiky je zejména její velmi vysoká citlivost, která umožňuje analýzu a detekci ultrastopových množství zkoumaných látek. Dalším přínosem je její komplexní širší zaměření nejen na mateřské látky triazinů, ale i na jejich metabolity. Za výhodu prezentovaného moderního analytického přístupu je možné považovat to, že je díky němu možné ověřit distribuci mnoha desítek i stovek pesticidů jak v matricích, tak i metabolický osud sledovaných látek.

Metodika je určena především odborným pracovníkům, kteří se zaměřují na ekologické hodnocení rizik pesticidů. Metodika bude přínosná i pro odbornou veřejnost, univezity, využijí ji orgány státní správy i výzkumné a komerční týmy.

Související odkaz: Metodika - Ultracitlivá analýza triazinů a jejich metabolitů v zemědělské půdě pomocí metody UHPLC-MS/MS


Zdroj: Jágr a kol., 2022, Ultracitlivá analýza triazinů a jejich metabolitů v zemědělské půdě pomocí metody UHPLC-MS/MS, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.