Aplikace Klíšťapka

list klíště

Klíšťapka je moderní aplikace, která informuje o výskytu klíšťat a nebezpečí možné nákazy boreliózou, predikuje početnost klíšťat na základě klasifikace lesních porostů, stanovišť a klimatických dat.

Aplikace obsahuje interaktivní mapu výskytu klíšťat a nebezpečí nákazy boreliózou v České republice. Prostřednictvím aplikace je možné si vyhledat lesy v okolí svého bydliště a zjistit riziko výskytu klíštěte obecného a nebezpečí nákazy lymeskou boreliózou. Lesní porosty s výskytem klíšťat se zobrazí pouze při vyhledání konkrétní lokality, z důvodu objemu dat nejsou v celé mapě ČR. Zobrazují se pouze evidované lesní porosty podle aktuálních dat z oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Aplikace obsahuje i účinná praktická opatření proti šíření klíšťat a jimi přenášených zoonóz, odstranění klíštěte nebo klasifikaci dalších druhů klíšťat. Aplikace je volně dostupná pro všechny uživatele mobilních a PC zařízení a vznikla za podpory Grantové služby Lesů ČR, s.p. ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU, Provozně ekonomickou fakultou ČZU, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Státním zdravotním ústavem, Českou lesnickou společností, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti.

Související odkaz: Mobilní aplikace Klíšťapka


Zdroj: Klíšťapka, https://klistapka.czu.cz/