Cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty

ruce, půda, pole

Certifikovaná metodika předkládá inovativní postupy využitelné pro cílené získání mikrobiálních izolátů účinných pro degradaci polutantů s konkrétním zaměřením na chloracetanilidové pesticidy a jejich relevantní metabolity.

Metodika předkládá dva odlišné přístupy, které vedou k identifikaci kandidátních degradérů. První postup je založený na klasických kultivačních metodách mikrobiologie, kde jsou kandidátní organismy hledány v historicky zatíženém prostředí a problematická látka slouží jako zdroj stavebních prvků při izolacích z vody či půdy. Druhý postup využívá vysokokapacitní sekvenační technologie, které poskytují obraz o bakteriálním i eukaryotickém mikrobiomu a kontaminace je simulována laboratorně.    

Mikroorganismy, které se přirozeně vyskytují a lze je získat těmito metodickými postupy je možné využít v dekontaminačních technologiích. Metodika zohledňuje jak prokaryotické (bakteriální), tak eukaryotické mikroorganismy.  Podrobnější informace naleznete přímo v metodice. 

Související odkaz: Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty


Zdroj: Erban Tomáš a kol., 2022, Metodika pro cílené získání mikrobiálních izolátů dekontaminujících prostředí zatížené perzistentními polutanty, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.