Efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu

les, strom, sníh

Trendem výzkumu v příštích třech letech budou možnosti efektivního využití zemědělských vstupů, které se týkají snížení spotřeby pesticidů i hnojiv včetně opatření přispívajících ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství.

Ministerstvo zemědělství vybralo 22 vědeckých a výzkumných projektů, které podpoří v příštích třech letech v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025 ZEMĚ. Projekty jsou vybírány s ohledem  na aktuální i dlouhodobé cíle českého zemědělství.

Mezi podpořené projekty patří například snižování spotřeby pesticidů a hnojiv, boj proti větrné erozi a vysušování krajiny, výzkum nových postupů pěstování ovocných dřevin v kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů, prevence vzniku kůrovcových kalamit v lesích v období měnících se klimatických podmínek a další. Projekty jsou rozděleny do tří klíčových oblastí - Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, Udržitelné zemědělství a lesnictví a Udržitelná produkce potravin.

Ministerstvo zemědělství poskytne na výzkum více než 251 milionů korun. 

Související odkazy:

Výsledky výzkumu Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji

Výsledky výzkumu Udržitelné zemědělství a lesnictví

Výsledky výzkumu Udržitelná produkce potravin


Zdroj: Vojtěch Bílý, 2022, Tisková zpráva - Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky, https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_tre…