Evropská komise schválila Strategický plán SZP 2023-2027

evropská vlajka

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Tímto krokem potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023.

Ministerstvo zemědělství nyní dokončí prováděcí předpisy, které předloží ke schválení vládě. Zemědělci tak budou mít k dispozici podmínky, za kterých bude možné na jaře 2023 předložit Jednotnou žádost na plochu zemědělské půdy. Probíhá i příprava pravidel pro žadatele o dotace na projektové intervence.

Podrobné informace k termínům pro příjem žádostí o dotaci představí zástupci MZe dne 15.12.2022 Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP Evropské komise. Poté dojde ke zveřejnění na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Nové programové období přináší řadu změn, jako je například zavedení podpory na první hektary ve výši 23 %. Tato platba bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělských podniků. Dalšími přínosy schváleného Strategického plánu je například ekoplatba neboli finanční bonus pro zemědělce, který hospodaří ekologičtěji, než je povinen. Nový Strategický plán má podpořit vznik nových pracovních míst na venkově takovým způsobem, aby se zpomalilo jeho vylidňování. 

Související odkaz: Strategický plán Společné zemědělské politiky ČR na období 2023-2027


Zdroj: Vojtěch Bílý, 2022, Tisková zpráva - Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027, Ministerstvo zemědělství, https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_evr…