Finanční podpora výsadby stromů na zemědělské půdě - Agrolesnictví

louka, tele

Zemědělci budou moci získat podporu na pěstování dřevin, pokud na stejném pozemku budou zároveň růst zemědělské plodiny nebo se tam budou pást hospodářská zvířata. Do roku 2027 je na dotaci připraveno více než 127 milionů korun.

Nové opatření Agrolesnictví, které pro zemědělce připravilo MZe, začne fungovat už v letošním roce. Kombinace zemědělské výroby a sázení stromů na pozemku, který zároveň slouží jako pole nebo pastvina, přispěje k zachování produkce a má i velký ekologický přínos. Do konce září tohoto roku už mohou zemědělci ohlásit na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), že chtějí založit agrolesnický systém. Do konce listopadu pak budou podávat žádosti o dotaci. O stromy pak budou muset pečovat nejméně pět let, protože takto je zatím opatření navržené, počítá se ale s tím, že ho bude obsahovat i další Strategický plán Společné zemědělské politiky po roce 2027.

Zemědělci budou moci osázet ornou půdu, travní porost a trvalý travní porost lesními dřevinami, například duby, borovicemi, jasany, habry, lípami, vrbami a topoly nebo ovocnými dřevinami jako je hrušeň, ořešák a slivoň. V rámci agrolesnických systémů mohou růst i keře jako jsou rybízy, lísky a bezy. Celkem je možné vybrat si z přibližně sedmi desítek druhů dřevin. K podmínkám dotace patří, že minimální výsadba bude 100 stromů na hektar, jednoho druhu smí být maximálně 40 % a více než polovina musí být lesní dřeviny. Ujmout se a růst i v následných letech musí alespoň tři čtvrtiny nově vysázených dřevin.

Související odkaz: Opatření Agrolesnictví


Zdroj: Bílý Vojtěch, 2023, Tisková zpráva - Na polích a pastvinách vyrostou duby, habry a lípy. Zcela nové opatření Agrolesnictví podpoří výsadbu stromů na zemědělské půdě, https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_na-…