Konference Z farmy na vidličku aneb Uplatnění lokální produkce ve veřejném stavování

lidé prezentace lektor

Zástupci státní správy, krajských samospráv, zástupci veřejných stravovacích zařízení, neziskových organizací a zemědělští podnikatelé sdíleli znalosti a diskutovali možnosti uplatnění potravin lokálních – sezónních – bio ve veřejném stravování.

Představen byl vývoj legislativy v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek (MMR) a standardů kvality stravy (MZ). Prezentována byla řada příkladů z praxe, jak zapojit místní dodavatele a nakoupit potraviny z blízka zejména pro školní jídelny (Jihočeské tržiště, iniciativy MAS Pobeskydí a MAS Šumperský venkov, projekt Skutečně zdravá škola aj.).

Dvoudenní konferenci, která se uskutečnila 26. -27. září v prostorách NZM Ostrava pořádala Celostátní síť pro venkov, konkrétně Tematická pracovní skupina „Uplatnění lokální produkce ve veřejném stavování“ za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního fondu a ve spolupráci se Společností mladých agrárníků České republiky.

Prezentace ke stažení naleznete zde.

Autorka článku: Ing. Andrea Hrabalová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Foto: Tomáš Václavík z iniciativy Skutečně zdravá škola, z.s.