Kůrovcová kalamita ustupuje

smrk

Lesníci druhým rokem zaznamenali pozvolný ústup kůrovcové kalamity. V roce 2022 byl vykázán meziroční pokles objemu celkového (abiotického i biotického) poškození přibližně o jednu čtvrtinu.

Počasí v loňském roce bylo z hlediska ochrany lesa ve srovnání s předchozími lety příznivější. Vlastníci lesa nahlásili za rok 2022 celkový objem nahodilých těžeb v důsledku poškození abiotickými vlivy - 4,4 mil. m3. Mezi abiotické vlivy se řadí vítr, sníh, námraza, sucho apod. Podle evidence bylo působením všech biotických škodlivých činitelů v roce 2022 poškozeno 5,8 mil m3. V roce 2021 se jednalo o 9,7 mil m3 a v roce 2020 15,4 mil. m3. I přes pokles se stále jedná o extrémně vysoké objemy, i když jsou zpravidla lokálně podmíněné. Na většině území Česka ještě není kůrovcová kalamita pod úplnou kontrolou a při souběhu nepříznivých okolností hrozí opětovné zhoršení situace. V předchozích letech byla nejhorší situace na severovýchodě Česka, nyní je mnohem více zasažena západní polovina Česka, dramatická situace byla v roce 2022 evidována v kraji Vysočina.


Zdroj: Řezáč Jan, 2023, VÚLHM, Lesaktualne.cz, https://www.lesaktualne.cz/aktuality/kurovcova-kalamita-jiz-druhym-roke…