Metodická příručka přímých plateb 2023

jaro, pták

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2023 obsahuje přehledně zpracované informace o podporách v rámci přímých plateb, které budou od roku 2023 poskytovány, kromě intervence Režimy pro klima a životní prostředí. 

Jedná se o tyto typy podpor: základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS), platby pro malé zemědělce (SF), doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS), doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce (YF), podpory příjmu vázané na produkci (CIS). Intervence Režimy pro klima a životní prostředí je zpracována v samostatné metodické příručce pro žadatele (odkaz níže).

Oproti minulému období jsou v rámci přímých plateb poskytovány 3 nové platby, jedná se o platby pro malé zemědělce, doplňkovou redistributivní podporu příjmu pro udržitelnost a režimy pro klima a životní prostředí, které jsou pokračováním tzv. ozelenění, které bylo v předchozím období implementováno jako platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening).

V úvodu kapitol k jednotlivým dotačním opatřením naleznete novinky pro rok 2023. Uvedená metodická příručka obsahuje i přehled dosavadních nejčastěji porušovaných dotačních podmínek, právní rámec a kontakty na garanty plateb.

Související odkazy: 

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v ČR v roce 2023

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba


Zdroj: Ministerstvo zemědělství, 2023, Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v ČR v roce 2023.