Metodika implementace bioekonomiky

podnikatel

Metodika prezentuje způsob, jak lze využít výhody bioekonomiky při tvorbě nových obchodních (podnikatelských) modelů a jak tyto modely implementovat do praxe. Jedná se o první projekt, který předkládá nástroj pro implementaci bioekonomiky pro malé a střední podniky.

Při implementaci podnikatelského modelu bioekonomiky v podmínkách malých a středních podniků tento nově vytvořený obchodní (podnikatelský) model inovativním způsobem využívá biomasu a prodlužuje využití a životní cyklus materiálů a produktů tak, aby byla zachována nebo zvýšena jejich hodnota prostřednictvím služeb a inteligentních řešení. Biomasu využívá takovým způsobem, aby docházelo k rozšíření spektra vstupních surovin, využívání nových technologií a tvorbě nových produktů.

Bioekonomika je ekonomika, která je založena na novém efektivnějším způsobu využívání biomasy a nových biologických procesech a inovacích. Jedná se o způsob efektivnějšího využívání obnovitelných zdrojů pro průmyslové účely.

Metodika uvádí příklady, jak je možné např. výrobu energie nebo hnojiv realizovat efektivnějším využitím obnovitelných zdrojů a recyklací surovin. 

Související odkaz: Metodika implementace bioekonomiky


Zdroj: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. a kol, Metodika implementace bioekonomiky, 2022