Nové oblastní plány rozvoje lesů pro další přírodní lesní oblasti

mapa ČR s přírodními lesními oblastmi

V rámci pokračování procesu aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) bylo v letošním roce schváleno pět nových přírodních lesních oblastí (PLO). Další čtyři PLO jsou plánované v nejbližších měsících. 

Mezi nově schválené přírodní lesní oblasti se řadí Karlovarská vrchovina, Brdská vrchovina, Předhoří Šumavy a Novohradských hor, Slezská nížina a Kelečská pahorkatina. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) zpracoval interaktivní mapu ČR, kde je možné najít všechny přírodní lesní oblasti. Po rozkliknutí konkrétní PLO jsou dostupné již schválené rámcové směrnice hospodaření.

Oblastní plány rozvoje lesů se vztahují k podpoře státní lesnické politiky (uplatnění principů trvale udržitelného obhospodařování lesů) na úrovni národní s přesahem do Evropské unie a podpoře lesnického sektoru v regionální oblasti při tvorbě lesního hospodářských plánů, obhospodařování lesů, poskytování podkladů pro rozhodovací a regulační procesy státní správy a samosprávy, a v krajinném inženýrství.

Související odkaz: Interaktivní mapa ČR s PLO


Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - https://www.uhul.cz/pokracuje-proces-tvorby-novych-oprl-pro-dalsi-priro…