Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a z PRV

Les

V úterý 7.12.2021 pořádal Ústav zemědělské ekonomiky a informací spolu s Ministerstvem zemědělství webinář k podporám lesního hospodářství.

Témata:

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
Příspěvky na hospodaření v lesích, příspěvky na myslivecké hospodaření – novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Nová podpora Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu
Ostatní národní podpory – PGRLF a. s., ochrana genofondu ad.


Pokud jste webinář nestihli, máte možnost zhlédnout záznam.


Prezentace jsou dostupné zde:

Finanční příspěvky podle NV30/2014 Sb. - novela
Kůrovcový příspěvek za období 2017 - 2020
Ostatní podpory v lesním hospodářství
Příspěvek ADAPTACE (T)