Příjem žádostí v novém Operačním programu Rybářství

rybník, rybář, stromy

V rámci Operačního programu (OP) Rybářství na nové období 2021-2027 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství první výzvy k podávání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat do 28. 11. 2022 prostřednictvím portálu ISKP21+.

Začalo nové období OP Rybářství, který rybářům poskytne podporu např. na sádky, líhně, rybníky nebo zpracování ryb. Příspěvek je určen i začínajícím rybářům. Ministerstvo zemědělství (MZe) prostřednictvím tohoto programu poskytne rybářům dotace v celkové výši 1,1 miliardy korun.

Žadatelé budou moci ke každému projektu v hodnotě 30 milionů korun získat padesáti procentní podporu od MZe. V předchozím období to platilo pro projekty do 20 milionů korun. Další novinkou je, že žadatelé o investiční dotace nebudou muset dokládat velikost svého podniku, to se týká i začínajících chovatelů, kteří žádají o dotaci na nově zakládané podniky akvakultury provozované vlastním jménem.

Související odkazy:

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.2 Zpracování produktů OP Rybářství 2021–2027


Zdroj: Vojtěch Bílý, Ministerstvo zemědělství - tisková zpráva, https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_prv…