Setkání zástupců výzkumu s praktiky z mléčných ekofarem

kravín, krávy

Na farmě Malonty v Jihočeském kraji proběhlo 11. května 2023 setkání propojující zástupce výzkumu a praxe. Podpora většího propojení praxe a výzkumu je součástí aktivit při budování národního AKIS - Zemědělského znalostního a inovačního systému.

Ekologické zemědělství je vzhledem k přísným zásadám hospodaření náročnější na znalosti – potřebuje výzkum, inovace, poradenství. Realita je však taková, že jen 5 % projektů i rozpočtu na zemědělský výzkum je věnováno výzkumu relevantnímu pro ekologické zemědělství (EZ). Za výzkum se setkání účastnili zástupci především z Výzkumného ústavu živočišné výroby, dále Jihočeské univerzity, Mendelovy univerzity a České zemědělské univerzity v Praze. Praxi reprezentovaly tři mléčné ekologické farmy z okresu Český Krumlov: farma Malonty, rodinná farma Tichá a farma Bergmüller. Během diskuse a prohlídky farmy Malonty zazněla řada témat, ve kterých by věda mohla výzvám EZ pomoci. Ačkoliv produkce biomléka patří k výrobním zaměřením s velkým potenciálem, což potvrzují ekonomické analýzy FADN, počet dojnic v EZ dlouhodobě stagnuje okolo 7000 kusů a produkce biomléka ve výši okolo 35 mil. litrů tvoří cca 1 % z celkové produkce mléka v ČR.

Setkání organizovala Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) s cílem propojit svět výzkumu a praxe a zároveň přispět k posílení výzkumu v ekologickém zemědělství.


Autorka článku: Ing. Andrea Hrabalová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací