Šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích

pole, obloha, farma

V registru půdy LPIS je zveřejněna předpokládaná vrstva erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Půdu je nutné ochránit před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy. 

Nová vrstva erozního ohrožení začne platit pro pole s hlubokými nebo středně hlubokými půdami. Z těchto polí se vinou eroze splaví 9 tun ornice z jednoho hektaru za rok.

Pokud dojde k překročení této hodnoty, přeřadí se konkrétní pole do stupně erozní ohroženosti a zemědělec na něm bude muset dodržovat přísnější a šetrnější způsoby obhospodařování. Dosud to platilo pro 17 tun na hektar ročně. Pro mělké půdy budou nově platit 2 tuny na hektar/rok, namísto dosavadních 5 tun na hektar/rok.

V roce 2023 bude ještě používána dosavadní vrstva, a tedy i současná pravidla. Ministerstvo zemědělství očekává od rozšíření chráněných ploch účinnější prevenci před erozí.

Související odkaz: Předpokládaná vrstva erozní ohroženosti


Zdroj: Tisková zpráva, Ministerstvo zemědělství - https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_dal…