Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v ČR

obálka knihy, stromy, řeka, zvířata

Využívání stromů v kombinaci s pěstováním plodin nebo chovem hospodářských zvířat se dostává stále více pozornosti. Problematikou agrolesnictví v ČR se zabývá nová publikace "Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v ČR."

Podoba současného agrolesnictví v našich zemích je ožehavá a do jisté míry stále ještě experimentální otázka. Současná legislativa není na agrolesnictví ještě zcela připravena a dotační tituly se teprve rozvíjejí. Zemědělci mají k zavádění agrolesnických systémů výhrady, ale agrolesnictví může být lékem na mnohé ze současných problémů a jeho environmentální přínosy jsou nesporné.

Na brožuře se podíleli pracovníci několika ústavů Akademie věd ČR, zejména botanici, entomologové, environmentální historici, etnologové, krajinářští odborníci z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), zemědělští a lesní odborníci i sociologové z České zemědělské univerzity v Praze a Mendelovy univerzity v Brně. 

Související odkaz: Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v ČR 


Zdroj: Jana Krčmářová (ed.), Akademie věd České republiky, https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/09/5b1ef85b05ab19246…