Telata ze zkumavky

tele, louka

V zemědělském podniku 1. zemědělská a.s. Chorušice se v červenci narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. 

Oocyty skotu pro umělé oplození lze získat odebráním z živých zvířat pomocí ultrazvuku nebo z vaječníků odebraných po porážce na jatkách. Ihned po odběru jsou vaječníky z jatek přepraveny do laboratoře, kde následuje izolace oocytů a jejich roztřídění podle kvality. Oocyty se nechají v laboratoři do druhého dne dozrát v podmínkách napodobujících prostředí ve vaječnících v době ovulace. Následuje vlastní proces oplození, kdy se k oocytům přidají spermie. Poté je napodobeno prostředí ve vejcovodech, kde za fyziologických podmínek probíhá zrání embryí do doby zahnízdění do stěny dělohy. Následujících pět až šest dnů, které zbývají do přenosu, se pravidelně kontrolují vyvíjející se embrya. Podíl získaných embryí vhodných pro přenos je velice variabilní, obecně ale platí, že 20 až 30 % embryí připravených na přenos je dobrým výsledkem.

V říjnu 2021 byli připraveny čtyři příjemkyně embryí, měsíc po přenosu byla potvrzena březost u dvou ze čtyř příjemkyň. Obě březosti měly bezproblémový průběh, včetně spontánních porodů dvou zdravých jaloviček.

Jedná se o první telata z embryí kompletně vyprodukovaných v laboratorních podmínkách ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. Tento proces je v chovatelsky nejvyspělejších zemích poměrně intenzivně využíván. V České republice nenašly tyto metody dosud praktické uplatnění z důvodu vysokých nároků na materiál, vybavení a odbornost pracovníků ve všech fázích procesu od izolace oocytů přes umělé oplození až po přenos embryí do příjemkyň.


Zdroj: Mgr. Kristýna Vacková, Ing. Magdalena Zajíčková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., https://vuzv.cz/2022/09/01/tele_zkumavka/