Video "Pásové střídání plodin"

Pásové obdělávání pole

V sekci "PRO VEŘEJNOST" naleznete spoustu zajímavých videí nejen z dílny ÚZEI. Tím nejnovějším je video, které vám přiblíží problematiku pásového střídání plodin, obdělávání půdy po vrstevnicích a protierozní opatření.

Video obsahuje názornou ukázku technologie Pásového střídání plodin, dle metodiky profesora Dumbrovského, včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost.

Video připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s cílem analyzovat možnosti zavádění adaptačních protierozních opatření na změnu klimatu a s tím navazující potřebu transferu znalosti do zemědělské praxe. Film byl natočen ve spolupráci se zemědělským podnikem ROSTĚNICE, a.s., které je známo svou úspěšnou aplikací této technologie i na velmi svažitých pozemcích v okolí Bošovic a Lovčiček. Aktuálně je technologie Pásového střídání plodin aplikována na 1000 ha orné půdy, což představuje 10 % celkové výměry orné půdy tohoto podniku. Ve videu jsou využity zkušenosti a znalosti odborníků z praxe i vědecké sféry.

V případě dotazů kontaktujte MrnustikKonecna.Marta@uzei.cz.