Vzdělávací aktivity se zaměřením na Strategický plán SZP 2023-2027

pole, slunce, strom

Akreditované vzdělávací subjekty Ministerstva zemědělství mohou podávat vzdělávací projekty zaměřené na Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP). Příjem žádostí je možný do 25. října 2022.

 V současné době nabývá na intenzitě propagace ke Strategickému plánu SZP 2023–2027 a na vzdělávací aktivity k tomuto tématu je možno podat vzdělávací  projekt již nyní v rámci opatření M01 v Programu rozvoje venkova 2014–2020 (ještě i nyní v rámci 15. kola příjmu žádostí).  Detailnější informace o podmínkách výzev a příjmů žádostí na vzdělávací akce  naleznete na webu eAGRI a v aktuální prezentaci. 

Oproti minulým kolům došlo k zásadním změnám v operacích 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.1.2 Informační akce, jedná se o navýšení podpory z 85% na 100%, zavedení zjednodušeného vykazování respektive jednotkových nákladů a zavedení možnosti online akcí.

Související odkazy:

Prezentace

Web eAGRI


Zdroj: Celostátní síť pro venkov, https://www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov