Agdata s.r.o.

právní entita:
Agdata s.r.o.
sídlo:
Nové sady 988/2, 602 00 Brno
IČO:
05171750
certifikovaná organizační část:
Poradenské centrum Agdata
Bechyňovo náměstí 7, 582 22 Přibyslav
Ekologické zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
stav certifikace:
platná
platnost certifikátu od:
platnost certifikátu do:
číslo certifikátu:
0023-12/002-AG-CZ
platnost certifikace od:
platnost certifikace do:
webové stránky subjektu:
poradci v rozsahu certifikace:

Ing. Lukáš Musil

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Adéla Pechová

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Péče o půdu