AgroConsult Bohemia s.r.o.

právní entita:
AgroConsult Bohemia s.r.o.
sídlo:
Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice
IČO:
04656245
certifikovaná organizační část:
AgroConsult Bohemia - ADVIGREEN
Husova tř. 1845/11, 370 01 České Budějovice
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Energetické využití agrárních produktů
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Potravinářství
Rostlinná výroba v zemědělství
Rybářství
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Živočišná výroba v zemědělství
stav certifikace:
platná
platnost certifikátu od:
platnost certifikátu do:
číslo certifikátu:
0011-04/001-AG-CZ
platnost certifikace od:
platnost certifikace do:
webové stránky subjektu:
poradci v rozsahu certifikace:

Ing. Jiří Alina, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Mojmír Severin

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Energetické využití agrárních produktů
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Potravinářství
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Monika Severinová

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Petr Rohlena

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Rybářství