Hana Dastychová

právní entita:
Hana Dastychová
sídlo:
Komenského 452/11, 407 46 Krásná Lípa
IČO:
41305639
certifikovaná organizační část:
Ing. Hana Dastychová - zemědělské poradenství
Komenského 452/11, 407 46 Krásná Lípa
Ekologické zemědělství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Péče o půdu
Potravinářství
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
stav certifikace:
platná
platnost certifikátu od:
platnost certifikátu do:
číslo certifikátu:
0010-13/001-AG-CZ
platnost certifikace od:
platnost certifikace do:
webové stránky subjektu:
poradci v rozsahu certifikace:

Ing. Hana Dastychová

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Péče o půdu
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Potravinářství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství