Komora zemědělských poradců České republiky, z.s.

právní entita:
Komora zemědělských poradců České republiky, z.s.
sídlo:
Jiráskova 2112/15, 586 01 Jihlava
IČO:
27050840
certifikovaná organizační část:
KZP – poradenství ADVIGREEN
Vrchlického 2078/12, 586 01 Jihlava
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Ekologické zemědělství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Energetické využití agrárních produktů
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Lesnictví
Myslivost
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Potravinářství
Rostlinná výroba v zemědělství
Rostlinolékařství v lesnictví
Rostlinolékařství v zemědělství
Vodní hospodářství
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Živočišná výroba v zemědělství
stav certifikace:
platná
platnost certifikátu od:
platnost certifikátu do:
číslo certifikátu:
0012-15/001-AG-CZ
platnost certifikace od:
platnost certifikace do:
webové stránky subjektu:
poradci v rozsahu certifikace:

Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Lesnictví
Energetické využití agrárních produktů
Rostlinolékařství v lesnictví
Vodní hospodářství
Myslivost
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Miroslav Bajbár, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Živočišná výroba v zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Jaroslav Bajko

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ekologické zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Energetické využití agrárních produktů
Péče o půdu

Dagmar Bergerová, DiS.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Vít Bittner

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinolékařství v zemědělství
Rostlinná výroba v zemědělství

Ing. Karel Borovička

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Péče o půdu
Rostlinolékařství v zemědělství
Potravinářství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Roman Borovička

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Petr Brabenec

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Živočišná výroba v zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Tomáš Čapek, CSc.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Potravinářství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Tereza Červená

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Lesnictví
Myslivost
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. et Ing. Martin Danzer

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Lesnictví

Ing. Jan Dvořáček, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Péče o půdu

Ing. Aleš Erber

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Lesnictví

Ing. Marek Homola

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinolékařství v zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Jakub Houška, Ph.D., D.E.S.S.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství

Karel Ježek

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství

Ing. Adolf Kámen

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Živočišná výroba v zemědělství
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Martin Káš, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ekologické zemědělství

Ing. Monika Komárková

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství

Ing. Radim Kotrba, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Živočišná výroba v zemědělství

Jiří Kumšta, DiS.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Jiří Kumšta

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Hana Lacinová

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinolékařství v lesnictví
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství

Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu

Doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Lesnictví

Ing. Libor Matyáš

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ekologické zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Energetické využití agrárních produktů
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. František Muška, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Rostlinolékařství v zemědělství

Ing. Martin Odstrčil

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekologické zemědělství

Ing. Ludvík Pavlíček

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Lesnictví
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Energetické využití agrárních produktů
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Vodní hospodářství
Myslivost
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Karel Piškule

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Lesnictví
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Rostlinolékařství v lesnictví
Vodní hospodářství
Myslivost
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Daniel Preininger, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova

Ing. Marie Rubišarová Medová

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Kateřina Sedlářová

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlinolékařství
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Miloslav Sikyta

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Bezpečnost práce v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Lubomír Smrček

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Miloš Stránský

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Václav Šedivý

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Zuzana Špaková

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova

Ing. Martina Tampierová

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství
Péče o půdu
Zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
Ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlinolékařství

Ing. Jitka Tvrzníková

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Živočišná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství
Péče o půdu
Legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlinolékařství

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinolékařství v zemědělství