Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s.

právní entita:
Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s.
sídlo:
Hoštická 14, 250 69 Klíčany
IČO:
09904140
certifikovaná organizační část:
Poradenský subjekt SIUZ
Podhradí 1027, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ekologické zemědělství
Péče o půdu
Rostlinná výroba v zemědělství
stav certifikace:
platná
platnost certifikátu od:
platnost certifikátu do:
číslo certifikátu:
0017-19/001-AG-CZ
platnost certifikace od:
platnost certifikace do:
webové stránky subjektu:
poradci v rozsahu certifikace:

Ing. Martina Poláková

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Péče o půdu

Ing. Martin Mistr, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Péče o půdu

Ing. Jiří Dreksler

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství

Ing. Jana Martincová

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství

Ing. Michaela Samlíková, Ph.D.

oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství

Ing. Jiří Šilha, Ph.D.

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Ekologické zemědělství

Ing. et Ing. František Tošovský

poradce akreditovaný MZe:
oblasti certifikace ADVIGREEN:
Rostlinná výroba v zemědělství
Péče o půdu