aktuality

Průzkum - demonstrační farmy MZe

Zapojte se do průzkumu a přispějte svým názorem ke zlepšení poskytovaných služeb v oblasti přenosu znalostí a podpory inovací.

V souvislosti s budováním AKIS ČR (Zemědělského znalostního a inovačního systému) byl spuštěn průzkum ÚZEI mapující informační potřeby zemědělských subjektů, jejich znalostí sítě a zjišťována je také zpětná…

Exkurze pro učitele odborných předmětů SZeŠ na Farmu Ráječek

Během exkurze v rámci transferu poznatků pro učitele odborných předmětů střední zemědělských škol (SZeŠ) se účastníci seznámili s inovativními metodami pěstování a filozofií rodinného podniku zaměřeného na udržitelnou a šetrnou produkci. Tato návštěva byla skvělou příležitostí k získání cenných poznatků a inspirace pro výuku moderních zemědělských…

Skupina studentů při prohlídce venkovních výběhů

Minulý týden se skupina učitelů a studentů zemědělských škol zúčastnila exkurze do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze - Uhříněvsi. 
Jejím cílem bylo posílit spolupráci a transfer znalostí mezi výzkumnou institucí a učiteli odborných předmětů a studenty na resortních školách. 

Účastníci byli přivítáni odborníky z ústavu, kteří…

Akce demonstračních farem MZe

V druhé polovině června proběhne hned několik dní otevřených dveří na demonstračních farmách MZe s cílem předávat nové poznatky v zemědělství, a to zejména prostřednictvím praktických ukázek a prezentací postupů hospodaření. 

20.6.2024 - DOD ZD Krásná Hora nad Vltavou -…

konference

Dne 8.4.2024 proběhla v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště konference „Klimatická změna a zemědělství“. Vystoupila zde řada vynikajících odborníků a poskytnuté prezentace Vám takto sdílíme.

  • prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., dr.h.c. (ředitel Ústavu CzechGlobe AV ČR) Mitigační a adaptační role lesnictví na změnu…

Chytrá farma Techagro

Chytrá farma, zcela nový doprovodný program veletrhu TECHAGRO, umístěná v pavilonu F se stala ideální platformou pro sdílení největších novinek a zajímavostí z praxe napříč celým zemědělským sektorem. 

Na pódiu se během čtyř veletržních dní vystřídala řada odborníků z praxe, výzkumu i státní správy, podrobný program…

Agronavigátor

Všezahrnující informační portál pro zemědělství a lesnictví nové generace. Přináší informace pro zemědělce, vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, akreditované poradce, pedagogy, pracovníky státní správy, potravináře, ale i pro veřejnost. Nabízí přehled specializovaných oborových portálů, rezortních organizací, demonstračních objektů, legislativy. Dále zde najdete zajímavosti z tuzemska i ze světa, vzdělávací a informační akce, metodiky, specializované mapy, přednášky, webináře a videa napříč rezortními obory.
 

Kalendář