Sdílení výsledků výzkumů i zkušeností z praxe na demonstrační farmě DVP Agro

lidé

Další z dnů otevřených dveří tzv. DOD, jež jsou pořádány během roku dvaceti farmami se statutem Demonstrační farma MZe, proběhl ve středu 12. října v prostorách a na polích farmy DVP Agro a.s. v Bratčicích nedaleko Brna.

Zájemci ze zemědělských podniků, ale i zástupci výzkumu, komerčních firem či nevládních organizací načerpali informace o přínosech biodiverzity krajiny na zemědělské hospodaření, výhodách agrolesnictví jako jedné z metod adaptace na změnu klimatu a pozitivech zařazování luskovin do osevního postupu. Zástupce demonstrační farmy, pan Mátl, doplnil vlastní zkušenosti z každodenní praxe, kdy se snaží zlepšovat kvalitu půdy s využitím principů regenerativního zemědělství a tím ekonomiku podniku v suché oblasti.

Demonstrační farma cílí na trvalé pokrytí půdy a intenzivní pěstování meziplodin. Představeny byly výsledky sklizně a vyhodnocení výnosů kukuřice na siláž seté přímo do vymrzajících meziplodin. Zkouší zde také pěstování řepky s pomocnými plodinami a pohanky seté přímo po sklizni jetele inkarnátu (oboje pro množitelské účely).

Den otevřených dveří pořádala společnost DVP Agro s finanční podporou Ministerstva zemědělství v rámci podpor poradenství v zemědělství z programu 9.F.m. Demonstrační farmy.

Přehled přednášejících a program zde.


Autorka článku: Ing. Andrea Hrabalová, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Foto: Prezentace vývoje pěstovaných plodin během roku, Rostislav Mátl, DVP Agro a.s.