Lesní pedagogika

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci - lesní pedagogové - přímo na svém každodenním pracovišti, tzn. v konkrétním lese.

 

Lesní pedagogika je určena každému, především však předškolním, školním a jiným dětským kolektivům a také rodinám s dětmi, dospělým a seniorům. Lesní pedagogiku provádějí organizace zabývající se správou lesních majetků, hospodařením v lesích či lesnickou osvětou a lesnické školy po celé České republice. Více se dozvíte zde: https://www.lesnipedagogika.cz/cz/pro-skoly/proc-prijit-na-akci-lesni-pedagogiky

 

Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověk – les, podporovat pochopení lesa jako životního prostoru pro zvířata, pochopit význam a funkci lesa pro člověka a podpořit citlivost lidí pro odpovědné zacházení s přírodou. Učí děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, pěstuje zájem o les, ukazuje, jak jej chránit, jak se v přírodě správně chovat. Zprostředkovává také komplexní chápání lesa z pohledu ekologického, ekonomického a sociálního, vysvětluje základní principy hospodaření v lese – práva a povinnosti vlastníků lesa i jeho návštěvníků a v neposlední řadě také posiluje pozitivní přístup ke dřevu jako k obnovitelné surovině.

Lesní pedagogika v ČR

Lesní pedagogika v ČR zatím není ukotvena v žádném právním předpisu, jako je tomu např. v Rakousku, některých spolkových zemí Německa, Polsku nebo Lucembursku. Metodicky a koordinačně ji zaštiťuje pracovní skupina zabývající se lesní pedagogikou v ČR, kterou v roce 2007 ustavilo Ministerstvo zemědělství ČR jako poradní orgán ředitele odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství.

Máte zájem o akci v lese s lesníkem?
Přihlašte se: https://www.lesnipedagogika.cz/cz/pro-skoly/jak-se-prihlasit

Stránky lesní pedagogiky nabízejí k tvůrčímu využití také mnoho materiálů pro děti, rodiče i učitele. Vybrat si můžete zde: https://www.lesnipedagogika.cz/cz/ke-stazeni