Specializované mapy

Rostlinná výroba

Rostlinolékařství

Živočišná výroba

Veterinární lékařství

Zemědělská technika

Potravinářství

Zemědělská ekonomika

Lesnictví

Historie lesa

Hydrologická bilance experimentálního povodí Pekelského potoka v závislosti na potenciální úpravě druhové skladby

Chemické vlastnosti svrchních minerálních vrstev lesních půd a ohrožení lesních půd acidifikací a nutriční degradací

Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa (2019–2021):
    Lokalizace vybraných kvalitních jedinců populací břízy bělokoré – část I.
    Lokalizace vybraných kvalitních jedinců populací břízy bělokoré – část II.

Mapa nadzemní biomasy lesních porostů

Mapa procentuálního obsahu organického uhlíku v lesních půdách, soubor map

Ohrožení smrkových porostů suchem, soubor map 2021

Potenciální ohrožení smrkových porostů abiotickými činiteli: sněhem (námrazou) a větrem pro oblastní úroveň

- mapa 1a - Potenciální riziko z překročení mezní sněhové zátěže na části území LHC BOO Ostravice

- mapa 1b - Potenciální riziko z překročení mezní sněhové zátěže v přírodních lesních oblastech ČR

- mapa 2a - Potenciální riziko poškození podle pravděpodobnosti překročení sněhové zátěže a podle štíhlostního kvocientu smrkových porostů na části území LHC BOO Ostravice

- mapa 2b - Potenciální riziko z překročení mezní sněhové zátěže v kombinaci se štíhlostním kvocientem smrkových porostů na úrovni provozních souborů v přírodních lesních oblastech ČR

- mapa 3 - Intenzita nahodilé těžby v důsledku působení sněhu a námrazy vyjádřená v rámci PLO s ohledem na naléhavost pěstebních doporučení pro smrkové porosty v Cílovém BK (SM, BO, DB a smíšeném) hospodářství středních poloh

Potencionální ohrožení smrkových porostů působením větru pro lokální úroveň

- mapa O.1 - Podíl zásoby stabilních stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Ostravice

- mapa O.2 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika vývratu na území LHC BOO Ostravice

- mapa O.3 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika narušení kořenů na území LHC BOO Ostravice

- mapa O.4 - Podíl zásoby stabilních, ohrožených a kriticky ohrožených stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Ostravice

- mapa O.5 - Porovnání potenciálního ohrožení s výší evidovaných živelních nahodilých těžeb na území LHC BOO Ostravice

- mapa V.1 - Podíl zásoby stabilních stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem

- mapa V.2 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika vývratu na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem

- mapa V.3 - Podíl zásoby stabilních stromů dle rizika narušení kořenů na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem

- mapa V.4 - Podíl zásoby stabilních, ohrožených a kriticky ohrožených stromů dle štíhlostního kvocientu na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem

- mapa V.5 - Porovnání potenciálního ohrožení s výší evidovaných živelních nahodilých těžeb na území LHC BOO Vrbno pod Pradědem

Pedologie

Vodní hospodářství

Ostatní