Specializované mapy

Rostlinná výroba

Mapa oblastí se zvýšeným rizikem výskytu vysokých teplot vzduchu s potenciálním dopadem na výnos zrna ozimé pšenice

Mapa relativního výnosového potenciálu pro pozemky AGRA Řisuty

Výsledek vznikl v rámci řešení projektu TAČR Prostředí pro život SS01020309 "Precizní zemědělství na pozemcích s regulovaným drenážním odtokem jako nástroj pro ochranu vod a zvýšení efektivity rostlinné výroby". Specializovanou mapu s odborným obsahem schválil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě osvědčení UKZUZ 037241/2021.

Regionalizace vláhových poměrů jabloní za normálové období 1991–2020

Regionalizace vláhových poměrů třešní za normálové období 1991–2020

Rostlinolékařství

Živočišná výroba

Veterinární lékařství

Zemědělská technika

Potravinářství

Zemědělská ekonomika

Lesnictví

Pedologie

Vodní hospodářství

Ostatní