Žádost o certifikaci

Formulář žádosti

Formulář žádosti o certifikaci naleznete zde nebo můžete formulář načíst QR kódem:

Náhled formuláře žádosti naleznete zde.

Přílohy k žádosti

Pro přezkoumání žádosti o certifikaci je nutné k žádosti přiložit níže uvedené dokumenty:

1. Dokument s popisem systému řízení poradenské služby (např. Příručka poradenské služby)

2. Seznam neakreditovaných a akreditovaných poradců dle Směrnice MZe č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 (formulář ke stažení zde)

3. Přehled poskytnutých poradenských služeb v oblasti zemědělství za 12 měsíců po sobě jdoucích před podáním žádosti (zahrnující konzultační poradenskou službu a projektovou poradenskou službu); (formulář ke stažení zde)

4. Čestné prohlášení o nestrannosti podepsané osobou oprávněnou jednat za poradenský subjekt (formulář ke stažení zde).

Tyto podklady zašle žadatel Certifikačnímu orgánu na e-mail certifikace@uzei.cz. V případě nedoložení těchto dokumentů nemůže být žádost považována za kompletní.
 

Formulář Kontrolní list slouží žadateli k vlastnímu prověření, zda je připraven na certifikační audit. Tento Kontrolní list není mandatorním dokumentem pro přezkoumání žádosti o certifikaci, nicméně (v ideálním případě) jej může žadatel zaslat spolu s ostatními požadovanými přílohami žádosti nebo předložit při certifikačním auditu (formulář ke stažení zde).