Požadavky a legislativa

Kvalifikační požadavky na pracovníky subjektu v Certifikačním schématu ADVIGREEN

Kvalifikační požadavky na pracovníky subjektu v CS ADVIGREEN naleznete zde.

Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství

Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství naleznete zde.

Pravidla pro užívání certifikační ochranné známky ADVIGREEN

Pravidla pro užívání certifikační ochranné známky ADVIGREEN v platném znění - verze černobílá a barevná 

Podmínky pro užívání Certifikačního schématu ADVIGREEN jinými subjekty

ÚZEI je vlastníkem certifikačního schématu ADVIGREEN. 
Toto certifikační schéma je předmětem jeho duševního vlastnictví. ÚZEI umožní užívání certifikačního schématu jiným subjektům za těchto podmínek:

  1. Uživatel certifikačního schématu musí být akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro certifikaci produktů. 
  2. Uživatel (zájemce) musí zaslat žádost o užívání certifikačního schématu Certifikačnímu orgánu pro zemědělství spolu se souhlasným vyjádřením Ministerstva zemědělství ČR, které je zřizovatelem ÚZEI (vlastníka schématu).
  3. Certifikační schéma je předmětem duševního vlastnictví ÚZEI a jeho užití jiným subjektem je podmíněno uzavřením licenční smlouvy.
  4. Výše uvedená licence bude licencí nevýhradní bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.
  5. Územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence bude stanoven na dobu určitou. Po uplynutí této doby je možné licenci obnovit.
  6. V licenční smlouvě bude dohodnuta výše odměny, která bude stanovena v závislosti na aktuální výši nákladů na vytvoření a udržování certifikačního schématu.
  7. ÚZEI je oprávněn licenci odebrat, pokud nebudou plněny podmínky certifikačního schématu či licenční smlouvy, anebo v případě odebrání akreditace subjektu.
  8. Nabyvatel licence není oprávněn provádět jakékoli změny certifikačního schématu. K tomu je oprávněn pouze jeho vlastník, jehož povinností je informovat uživatele certifikačního schématu o realizovaných změnách.
  9. Rozhodnutí o uzavření licenční smlouvy je v kompetenci ředitele ÚZEI.

Informace pro certifikované subjekty

Aktuální informace jsou certifikovaným subjektům sdělovány prostřednictvím informačních dopisů (ID). Jejich přehled naleznete zde:

ID č. 1     Příloha č. 1 k ID č. 1

Reporting ADVIGREEN

Formulář Reporting ADVIGREEN naleznete zde

Normy

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 „Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu"

ČSN EN ISO/IEC 17065 „Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby"