CSA

Jedná se o 7letý projekt financovaný z rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizont Evropa. Zahrnuje mezinárodní síť 65 partnerů z 27 zemí Evropy. Zaměřuje se na budování poradenských kapacit v oblasti klimaticky šetrného zemědělství (Climate-smart agriculture) v rámci jednotlivých zemí i na mezinárodní úrovni za účelem podpořit…

Název projektu: Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

Období realizace: 2019–2020

Zpracovatel / Nositel:

Josef Sklenář, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., dva členové Biofarmy Sasov, Bioinstitut, o.p.s., PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s., Ing.…

Název projektu: Separace lístků a stonků leguminóz

Období realizace: 2017–2019

Zpracovatel/Nositel:

Josef Sklenář, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., dva členové Biofarmy Sasov, Česká zemědělská univerzita v Praze, Bioinstitut, o.p.s., FIDES-AGRO, spol. s.r.o., PRO-BIO Svaz…

Název projektu: Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů

Období realizace: 1.11.2016–31.10.2019

Zpracovatel /Nositel:

AGRA Řisuty s.r.o., Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Svaz pěstitelů a…

Název projektu: Zachování a udržitelné využívání rozmanitosti lesních stromů při změně klimatu (SUSTREE) Původní název: Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change)

Období realizace: 1. 8. 2016–31. 7. 2019

Zpracovatel / Nositel:

Logo Mze

Název projektu: Vývoj a aplikace inovativního odchovu telat v ZD Telč

Období realizace: 1. 2. 2017…

Logo Mze

Název projektu: Dualita v českém zemědělství: výhoda nebo nevýhoda pro zemědělství nové generace?

Období realizace: 1. 1. 2019–31. 12. 2021

Zpracovatel/Nositel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Abstrakt:
Projekt si…

Název projektu: Udržitelná platforma pro zapojování aktérů do politik rozvoje venkova

Období realizace: 10. 2019–9. 2023

Zpracovatel/Nositel:

Ecorys Brussels N.V., Belgie, Association Europeenne pour L'information sur le Developpement Local Belgie, Centre International de Hautes…

logo OECD

Název projektu: Faktory výkonnosti farem

Období realizace: 2019–2020

Zpracovatel/Nositel: OECD Trade and Agriculture Directorate, Johannes Sauer, Technical University of Munich

Abstrakt:
Projekt OECD pracovní skupiny FLA (Farm Level Analysis network)…

Název projektu: Porozumění a zlepšení udržitelnosti agroekologických zemědělských systémů v EU

Období realizace: 5. 2018–4. 2021

Zpracovatel/Nositel:

Johann Heinrich von Thuenen-Institut, Německo, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L´Analisi dell´ Economia Agraria Itálie,…

Horizont 2020

Název projektu: Znalost zemědělské problematiky: Propojení zemědělců, poradců a výzkumných pracovníků s cílem podpořit inovace

Období realizace: 6. 2017–5. 2021

Zpracovatel/Nositel:

Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE),…