Akreditace vzdělávacích subjektů

O akreditaci vzdělávacích subjektů

Ministerstvo zemědělství, Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání provádí akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce), Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Akreditace probíhá v souladu se směrnicí Ministerstva zemědělství č. j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Směrnice č.j.11169/2009-10000

Příloha směrnice

Podmínky akreditace

Podmínky akreditace jsou aktualizovány vždy před vyhlášením dalšího kola příjmu žádostí. Poslední výzva (čtrnáctá) k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů byla vyhlášena 28. února 2024. 

Příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů probíhá průběžně.

Příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů bude ukončen dne 26. 4. 2024.

Podmínky akreditace pro 14. kolo příjmu žádostí

Lhůta pro vyřízení žádosti o akreditaci vzdělávacího subjektu či žádosti o doplnění do seznamu lektorů je 30 kalendářních dnů.

Žádosti o akreditaci vzdělávacího subjektu, či žádosti o doplnění do seznamu lektorů, zasílejte do datové schránky Ministerstva zemědělství nebo poštovní službou na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání 13130
Ing. Věra Reljićová
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

V případě potřeby dalších informací ohledně akreditace vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů kontaktujte, prosím, Ing. Věru Reljićovou: e-mail: vera.reljicova@mze.gov.cz, tel.: 221 812 756.

Akreditované vzdělávací subjekty

Vzdělávací akce subjektů akreditovaných MZe