MBA

PIBS – MBA program se zaměřením  na zemědělství a potravinářství

pod záštitou ministra zemědělství

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) nabízí nový program  Master of Business Administration (MBA) pro management v zemědělství a potravinářství.


„Společně s PIBS se zaměřujeme na zvyšování kompetencí a rozvoj top manažerů a lídrů budoucnosti, kteří budou schopni proaktivně reagovat na dynamické změny a globální výzvy v sektoru zemědělství  a potravinářství.”
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. ředitel ÚZEI

 

„Ve spolupráci s ÚZEI nabízíme špičkové portfolio znalostí akademické, státní a business sféry a schopností koučů,  jež jsou dnes klíčovým elementem managementu v zemědělsko-potravinářské oblasti. Úspěšný ekosystém mezinárodní business školy v Praze vám pomůže na úspěšné cestě v době 4.0.”
Ing. JAROSLAVA NĚMCOVÁ, MBA děkanka PIBS 

O programu

Program poskytne jedinečnou příležitost pro manažery a profesionály z oblasti zemědělství a potravinářství možnost získat špičkové ekonomicko-manažerské vzdělání v prostředí Pražské mezinárodní manažerské školy (PIBS). Škola v průběhu 30 let přivedla k vrcholovému managementu úspěšných institucí a podniků více než 1800 studentů. Partnerství s ÚZEI garantuje propojení nejnovějších trendů managementu s vědou, výzkumem i zemědělskou praxí. ÚZEI se svojí 100letou tradicí v oblasti zemědělských dat, statistiky, výzkumu, vývoje a navazujícího vzdělávání a poradenství zajišťuje aplikační a praktickou část programu. Toto spojení vám umožní učit se na příkladech z praxe. Díky sdíleným praktickým zkušenostem budete připraveni čelit výzvám, které konkurenční prostředí dnešní doby 4.0 přináší a budete o krok před konkurencí.

Co studium zahrnuje?

V průběhu studia se seznámíte s ekonomicko-řídícími systémy zemědělských a potravinářských podniků. Zaměříte se na klíčové oblasti, jako jsou strategický management, finanční řízení, řízení lidských zdrojů,  procesní a projektové řízení, strategický marketing  a komunikaci. Budete hledat odpovědi jak efektivně zavádět inovativní přístupy v rostlinné a živočišné výrobě, jako je ekologické či precizní zemědělství, či udržitelné potravinové systémy. Cílem studia je, aby absolventi byli schopni realizovat manažersky a ekonomicky efektivní přístupy v podnikových systémech s důrazem na udržitelnost, a to vše s adekvátním právním povědomím.

Komu je studium určeno?

Studijní program je určen manažerům, podnikatelům a profesionálům v široké oblasti zemědělství a potravinářství či absolventům vysokých škol s několikaletou praxí v zemědělském nebo potravinářském podniku, kteří cílí  na manažerské pozice.

Proč studovat na PIBS?

Studentům poskytujeme bezkonkurenční studijní zázemí pod vedením špičkových lektorů, profesionálů a top manažerů v oboru.

Klademe velký důraz na rozsah a kvalitu výuky  s individuálním přístupem.

Studium je interaktivní. Zahrnuje kombinaci přednášek, workshopů, případových studií z praxe,  týmových diskusí či řešení individuálních a týmových projektů.

Networking úspěšných bývalých i současných studentů a lektorů přináší pro účastníky nové  obchodní i manažerské příležitosti.

Podmínky ke studiu

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání prvního stupně a minimálně tříletá manažerská praxe v oboru.


Forma a délka studia

Program MBA je dvouletý, bez nutnosti přerušení zaměstnání.

Výuka probíhá zpravidla ve čtyřdenních blocích  jedenkrát za měsíc (středa–sobota).

První semestr bude zahájen v 1. kvartálu 2022.

První tři semestry jsou věnovány přímé výuce  a čtvrtý semestr je věnován zpracování, konzultaci  a obhajobě závěrečného projektu.

Cena studia je 230 tisíc Kč bez DPH. Při splnění podmínek pro udělení dotace mají uchazeči o studium možnost získat dotaci od Hospodářské komory ČR až do výše 100 tisíc Kč.

Kontakt

Ing. Jaroslava Němcová, MBA
José Martího 2/407, 162 00 Praha 6
info@pibs.cz; tel: +420 602 208 908

Podrobnější informace o tomto studijním programu naleznete na www.pibs.cz

 

Informační leták