Kurz pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s  přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin