Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

O kurzu

Vzdělávací program zpracovalo Ministerstvo zemědělství, rozsah kurzu je 300 hodin. Absolvování tohoto vzdělávacího programu je předpokladem k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol. 
Osvědčení vydané po úspěšném absolvování kurzu je dokladem o získání minimální zemědělské kvalifikace stanovené příslušnou resortní směrnicí.

Cílem kurzu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné  provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. k výkonu zemědělských činností v pozici zaměstnance. 


Cílem programu není naučit účastníky elementárním encyklopedickým poznatkům 
o zemědělské výrobě, které mohou získat samostudiem odborných příruček, učebních textů 
a učebnic. Cílem není ani získání základních praktických zemědělských dovedností, které již mají osvojeny vlastní praxí, pokud se nejedná o potenciální zájemce o podnikání v zemědělství bez jakýchkoliv odborných zkušeností. Nové poznatky o zemědělské výrobě budou při výuce částečně diferencovány s ohledem na výrobní specializace jednotlivých účastníků.

Po úspěšném absolvování kurzu by měli absolventi v oblasti svého podnikání znát:

 • základní technologie zemědělské prvovýroby v oblasti pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat,
 • progresivní technologické postupy užívané v zemědělství, při dodržování podmínek cross compliance, welfare zvířat apod., 
 • současné trendy  zemědělských technologií a využívání zemědělské techniky,
 • základy vedení organizační a ekonomické administrativy vlastní rodinné farmy nebo jiného zemědělského podniku, systém zemědělského poradenství,
 • zásady úspěšného managementu a marketinku zemědělského podniku,
 • základní právní předpisy relevantní podnikatelské praxi při hospodaření na rodinné farmě nebo v jiném zemědělském podniku,
 • cíle společné zemědělské politiky a systém evropských tržních mechanismů,
 • směry diverzifikace českého zemědělství, programy, podpory,
 • základy ekologického hospodaření, tvorby a ochrany krajiny,
 • základy bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany,
 • základní úkony k obsluze PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook a Internet)

  a umět vykonávat: 
 • základní zemědělské činnosti v oblasti svého stávajícího nebo předpokládaného výrobního zaměření.

Vzdělávací program Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Dodatek č. 2 ke "Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300  hodin, Č. j. 35271/2010-13090, ze dne 14.12. 2010" 


 

Cílová skupina

Cílovou skupinou kurzu jsou především podnikatelé v zemědělství, kteří již získali praktické zkušenosti s výkonem zemědělských činností, chtějí získat ucelenější přehled o zemědělské prvovýrobě a mají zájem získat nové znalosti o moderních výrobních technologiích, ekonomice a organizaci podniku, ekologickém hospodaření a znalosti z uplatňování společné zemědělské politiky a cross compliance, z oblasti zemědělské legislativy, bezpečnosti a hygieny práce. 
Kurz je také určen potenciálním zájemcům o podnikání v zemědělské výrobě, kteří zatím nemají žádné zkušenosti s výkonem zemědělských činností a řízením zemědělského podniku. 
 

Seznam pověřených subjektů k pořádání kurzů

Kurzy pro výkon obecných zemědělských činností mohou realizovat pouze vzdělávací subjekty, které mají platnou akreditaci vydanou Ministerstvem zemědělství. 

Seznam škol Trvalé vzdělávací základny (TVZ) Ministerstva zemědělství a jejich akreditace nalezne zde.

Seznam akreditovaných škol (mimo TVZ) aktuální k 15.5.2023 naleznete zde.

Akutálně otevřené kurzy

Školy postupně nahlašují termíny otevření i ve druhém pololetí šk. roku 2023/2024

Seznam škol s Kurzy odborných zem. činností ve šk. roce 2023 - 2024
Název školywebTermín zahájení
Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně www.mendelu.cz další leden 2024
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešovwww.zemsbn.cz8.9. 2023
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Táborwww.szestabor.cz     18.10.2023
Zemědělská akademie a gymnázium Hořicewww.gozhorice.cz24.11.2023
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy www.sszp.kt.cz     14.10.2023
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem www.vosasos.cz   01.10.2023
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěmwww.szesro.cz 31.10.2023
VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíčwww.spst.cz xxxxx
Střední zahradnická a zemědělská škola A.E. Komerse Děčín – Libverdawww.libverdadc.cz5.ledna 2024
Vyšší odborná škola a Střední škola Březnicewww.sbrez.czxxxxx
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmowww.sos-znojmo.cz23.11.2023
SŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola                      s právem státní zkoušky www.soscb.cz04.11.2023
VOŠ+ SOŠ zemědělsko - technická, Bystřice nad Pernštejnemwww.szesby.cz 23.11.2023
Česká zemědělská akademie v Humpolci www.cza-hu.cz20.10.2024
SZEŠ Lanškroun www.szes-la.cz 12.01.2024

Tuto tabulku si také můžete stáhnout zde

 


Dodatek ke Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Termíny podání přihlášek

Kurzy probíhají v době vegetačního klidu (obvykle v rozmezí říjen - duben). V případě zájmu o absolvování kurzu je potřebné kontaktovat zvolený akreditovaný vzdělávací subjekt dle Vašeho místa bydliště a informovat se o termínu zahájení kurzu.