Střední zemědělské školy

Přehled středních zemědělských škol

Přehled středních zemědělských škol s nabízenými obory najdete na adrese https://kas.uzei.cz/prehled-skol

Centra odborné přípravy

V rámci snahy Ministerstva zemědělství o zvýšení kvality středoškolského odborného vzdělávání byl zřízen dotační titul Centra odborné přípravy. Centry odborné přípravy jsou střední a vyšší odborné školy s resortními obory vzdělání. Podpora je cílená na seznámení žáků s nejnovějšími technologiemi a moderními mechanizačními prostředky. 

Seznam center odborné přípravy

Zásady pro poskytování dotací 2024-2028
zde

 

Pro lepší přehled a informace si můžete stáhnout i další podklady, a to z webináře, který proběhl 7.2. 2024.  

Prezentace z webináře k dotacím ze 7.2. 2024

a také 

Dotazy k webináři pro příjemce dotace ze 7.2. 2024

 

Trvalá vzdělávací základna MZe

V Trvalé vzdělávací základně jsou  zařazeny školy se zemědělským zaměřením, které dlouhodobě  úzce spolupracují s MZe v oblasti dalšího vzdělávání. Zabezpečují kurzy obecných zemědělských činností, kurzy pro získání odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a  pořádají další vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost.  

Dny otevřených dveří

Prezentace vzdělávacích akcí

Webinář Aktuální informace z chovu drůbeže 28.04. 2022

Ve čtvrtek 28. dubna jsme uspořádali tento webinář pro vyučující a studenty středních škol. Přednášející byla paní Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D., MPA - tajemnice Agrární komory ČR.  Účastníky seznámila s novými trendy chovu drůbeže u nás i ve světě. Zmínila i téma ptačí chřipky, nároků na bezpečnost potravin a zlepšování welfare.  


Inspirativní digitechnologie

V úterý, 14.12. jsme uspořádali Interaktivní webinář pro vyučující odborné předměty. Tento webinář byl spíše diskusí o zkušenostech s digitální výukou u pohledu studentek, absolventek střední zemědělské školy, ředitele školy a vyučujícího na střední škole. Je to o tom, jak se museli před 2 lety rychle „poprat“ s  podmínkami a těžkostmi nového způsobu výuky.


Webinář Aktuální problematika v ochraně rostlin 10.12. 2021

Prezentace od Ing. Petra Harašty, Ph.D.

Publikace a odborné materiály pro pedagogy

V této rubrice bychom  Vám rádi nabídli odborné publikace, prezentace z našich školení a webinářů jako podklady pro Vaši další výuku


E-publikace "Půda – přehlížené bohatství"

obsahuje základní informace o půdě, jejím významu pro společnost, ohrožení této složky životního prostředí i její ochraně. Kniha je určena pro střední školy, ale i pro další zájemce. 
Tuto e-knihu vydala Česká pedologická společnost, z. s., Univerzita Palackého v Olomouci a Rada vědeckých společností, z. s.

Jelikož jsou informace o půdě zahrnuty v rámcových vzdělávacích programech středního vzdělávání domníváme se, že tato volně dostupná publikace může být velmi užitečnou oporou v rámci vzdělávání, zejména pak v rámci skupiny oborů vzdělání:
- 16 Ekologie a ochrana životního prostředí
- 41 Zemědělství a lesnictví 
- 79 Obecná příprava (gymnázia), u nichž nauka o půdě je v disciplínách biologie - ekologie, geografie a geologie

Můžete si ji stáhnout zde.