Cílem webináře je vzdělávání v oblasti zavádění nových technologií v zemědělství a způsobů hospodaření do praxe.

Vstupní přednáška k tématu Bioekonomika (biohospodářství), která je relativně novým ekonomickým konceptem, založeným na využívání obnovitelných…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s MZe a VÚRV pořádá 4. 4. 2023 webinář na téma „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice“.

Témata webináře:
•    Požadavky…

Cílem webináře je seznámit posluchače se způsoby hospodaření kladoucími důraz na podporu biodiverzity a vyvážené zemědělské produkce. 
Posluchači se seznámí s příklady dobré praxe. 

Toto téma navazuje na webinář Bioekonomika v souvislostech.