Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na webinář pořádaný ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 

Cílem webináře je představit novinky z legislativy z oblasti hnojiv a detailněji se zaměřit na povinnost…

Ústav zemědělské ekonomiky a informací si Vás dovoluje pozvat na webinář, pořádaný pod záštitou Ministerstva zemědělství – Sekcí lesního hospodářství

Cílem webináře je seznámit odborné lesní hospodáře s problematikou legislativy EU - nařízení o odlesňování.…