Kůrovec

Lesní hospodáři mohou k boji s kůrovcem použít novou aplikaci, která pomocí snímků z bezpilotních letounů včas rozpozná napadené stromy. Aplikace šetří čas, který by musel být věnován prohlídce jednotlivých stromů.

Kůrovcová kalamita je společně se suchem největších hrozbou pro české lesy. Nejefektivnějším způsobem, jak její…

Zmrzlý květ

Na ochranu kvetoucích sadů před mrazy lze využít některou z 11 pasivních nebo 13 aktivních metod včetně postřiku vodou. Příklad využití postřikovacích systémů na 10 ha jabloňových sadů dokládá možnost víceúčelového využití postřikovačů.

Ovocnářství je odvětví, na které také dopadají změny klimatu. V jarních měsících předčasně…

Laboratoř

Zemědělské živé laboratoře zapojují vhodné aktéry z různých prostředí do procesu řešení zvoleného problému, který současné zemědělství trápí. Dočasný tým zainteresovaných účastníků od zemědělců až po vědce řeší vybraný skutečný problém.

Jedním z nových přístupů spolupráce jsou tzv. živé laboratoře (překlad z anglického originálu…

Precizní zemědělství

Ozkoušení poznatků ze zahraničí prostřednictvím projektu Evropského inovačního partnerství na českém zemědělském podniku je cesta, jak rychle uplatnit nové poznatky v našich podmínkách. Více přináší publikace „Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby“.

Principy precizního zemědělství a jejich zavádění  do…

Robotické roje

Malí autonomní roboti sjednoceni v roji zvládnou práci velkých strojů, aniž by utužovali půdu či spalovali velké množství paliva. Snadno se převážejí v přívěsném vozíku. Mohou být do budoucna využiti při obdělávání půdy, péči o plodiny, při sklizni i v chovu dobytka.

Měnící se podmínky pro hospodaření, zvyšující se nároky na…

Čekanka

V Rakousku testují možnosti zimní ekologické produkce zeleniny pro uspokojení poptávky ze strany spotřebitelů po tuzemských čerstvých produktech i v zimních měsících.  Nejslibnější zeleninou pěstovanou tímto způsobem se ukázaly červené ředkvičky a čekanka.

Středoevropské klima příliš neumožňuje úspěšnou zimní domácí ekologickou…

Bezpilotní letadlo

Bezpilotní letecké prostředky účinně pomáhají při odhadu rozsahu poškození zemědělských kultur zvěří a pro stanovení náhrad za vzniklé škody. Výstupy mohou sloužit vlastníkům nebo nájemcům pozemků pro doložení škod.

Provozovatelé bezpilotních letadel v zemědělství a zároveň zájemci o získání informací o aktuálním stavu poškození…

Zorané pole

Evropská síť pěstitelů, poradců, pedagogů a výzkumných pracovníků sdílí praktické znalosti týkající se čtyř osvědčených postupů pro omezení půdních chorob. K dispozici i otevřené databáze s informacemi o rozsahu patogenů ovlivňujících hostitelské rostliny.

Praktické znalosti týkající se nově vyvinutých osvědčených postupů pro…

Koně

Nevyužitý koňský trus může sloužit jako biopalivo v podobě palivových peletek, jedná se o dobrý příklad cirkulární ekonomiky. Vědci pracují na dalších možnostech potenciálními zdroje energie jako je například biomasa z výroby vína či z jablek.

Zpracování zeleného odpadu může být nákladné a obtížné. Ve Francii každoročně končí až…

stromy na poli

Český spolek pro agrolesnictví představuje na svých stránkách studie přibližující hospodaření na farmách věnujících se agrolesnictví v ČR. Tradiční a dnes znovuobjevený specifický systém využívání půdy má potenciál pro řešení řady problémů. 

Účinnou adaptační strategií v době měnícího se klimatu může být agrolesnictví, které má…